Lotus Dreaming 2012

Lotus Dreaming 8

Lotus Dreaming 8

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 7

Lotus Dreaming 7

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 6

Lotus Dreaming 6

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 5

Lotus Dreaming 5

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 4

Lotus Dreaming 4

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 3

Lotus Dreaming 3

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 2

Lotus Dreaming 2

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

Lotus Dreaming 1

Lotus Dreaming 1

Ink on Board (framed) 180 x 120 cm $6600

 

Events

  • Wix Facebook page
  • Vimeo Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon

© James Whitington 2015 by Bondi Websites